21.11.2019
7 Ledige plasser
Sertifisering i varme arbeider
Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen og gjennomføres av godkjente instruktører. Følgende emner blir gjennomgått:Varme arbeider som brannårsakBrannteoriAktuelle lover, forskrifter og reglerSikkerhetstiltak før, under og etter arbeidPraktiske øvelser Eksamen.Deltakere med allergier må g...
10.12.2019
16 Ledige plasser
«Kurs i systematisk brannforebygging for eier og bruker» (Tidligere brannvernlederkurs)
«Kurs i systematisk brannforebygging for eier og bruker» Kursinnhold: Aktuelt lovverkInnføring i ny forskrift om brannforebyggingBranntekniske tiltakBrannteori og brannårsakerFarlig stoffOpptreden ved brannTilsyn i praksisRisikovurdering
17.12.2019
16 Ledige plasser
Sertifisering i varme arbeider
Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen og gjennomføres av godkjente instruktører. Følgende emner blir gjennomgått:Varme arbeider som brannårsakBrannteoriAktuelle lover, forskrifter og reglerSikkerhetstiltak før, under og etter arbeidPraktiske øvelser Eksamen.Deltakere med allergier må g...
23.1.2020
25 Ledige plasser
Sertifisering i varme arbeider

Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen og gjennomf...

27.2.2020
25 Ledige plasser
Sertifisering i varme arbeider

Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen og gjennomf...

26.3.2020
25 Ledige plasser
Sertifisering i varme arbeider

Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen og gjennomf...

28.5.2020
25 Ledige plasser
Sertifisering i varme arbeider

Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen og gjennomf...

25.6.2020
25 Ledige plasser
Sertifisering i varme arbeider

Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen og gjennomf...

«Kurs i systematisk brannforebygging for eier og bruker» (Tidligere brannvernlederkurs)
«Kurs i systematisk brannforebygging for eier og bruker» Kursinnhold: Aktuelt lovverkInnføring i ny forskrift om brannforebyggingBranntekniske tiltakBrannteori og brannårsakerFarlig stoffOpptreden ved brannTilsyn i praksis